Клиент

Дата на завършване in progress

Връзка http://kolko.bg

Кратко описание Онлайн платформа за сравнение на цените на стоките от различни магазиниКлиент

Дата на завършване 01.01.2013

Връзка http://collectorsquest.com

Кратко описание Сайт за колекционери, споделящи своите колекции и предмети.